Partnerji

Šlezijska tehnološka univerza. Je najstarejša tehniška univerza v regiji in ena najprestižnejših na Poljskem. Kot prestižna evropska tehniška univerza gosti inovativne raziskovalne in razvojne dejavnosti ter izobražuje visoko strokovno osebje za družbo in gospodarstvo, ki temeljita na znanju. Laboratorij Fakultete za gradbeništvo SUT je največji laboratorij za gradbeništvo na Poljskem. Razpolaga z edinstveno, močno ploščo ki omogoča poljubno razporeditev preskuševalnih stojal, kar omogoča preskušanje vzorcev v naravnem merilu (elementi dejanske velikosti).

AIMPLAS (www.aimplas.net) Plastic Technology Center s sedežem v Valencii je zasebno, neprofitno združenje z več kot 600 povezanimi podjetji, ustanovljeno leta 1990. Združenje AIMPLAS sestavlja +170 visoko usposobljenih strokovnjakov, od katerih jih ima več kot 74 % magisterij, inženirsko ali enakovredno izobrazbo s področja kemije, polimernega inženirstva, inženirstva materialov ali enakovredno, vključno s 30 doktorji znanosti.

Področja dela podjetja AIMPLAS so povezana s tehnološkimi raziskavami in razvojem termoplastičnih in duroplastičnih plastičnih materialov in izdelkov, njihovimi postopki preoblikovanja ter možnostjo recikliranja in trajnosti. AIMPLAS ustvarja novo znanje in tehnologije, ki jih lahko prenese na podjetja in jim tako pomaga povečati učinkovitost in konkurenčnost.

FEVEC (www.construccion2030.es) je ustanova, ki zastopa in ščiti interese valencijskih gradbenih podjetij, zato je njihova ciljna skupina povezana z gradbenim sektorjem, kot so: podjetja, združenja, delodajalci, zaposleni, institucije itd. Od leta 1986 se FEVEC posveča posebnim usposabljanjem na področju gradbeništva, ki se nadgrajujejo skupaj z novimi tržnimi trendi.

FEVEC ima dolgoletno tradicijo na področju:

  • poklicnem usposabljanju
  • poklicno usposabljanje
  • delavnice za usposabljanje in vključevanje delavcev
  • usposabljanje za delavce

FEVEC je v svoji zgodovini na kar 30 različnih področjih znanja, povezanih z gradbeništvom, usposobil več kot 5.000 študentov. FEVEC ima ustrezne izkušnje, pridobljene v okviru prejšnjih evropskih projektov, namenjenih poklicnemu izobraževanju in usposabljanju ter njegovi internacionalizaciji in izboljšanju mobilnosti učiteljev in študentov poklicnega izobraževanja in usposabljanja. FEVEC je spodbujal več pobud na nacionalni in mednarodni ravni za spodbujanje inovacij v sektorju, razvoj partnerstev in internacionalizacijo.

PEDMEDE, Panhelensko združenje inženirjev izvajalcev javnih del. PEDMEDE, ustanovljeno leta 1935, zastopa gradbeni sektor v Grčiji in zajema vsa podjetja, ki se ukvarjajo z gradnjo javnih in zasebnih objektov. PEDMEDE je edino grško gradbeno združenje, ki zastopa državo na evropski ravni. Je statutarni član FIEC (Evropske zveze gradbene industrije) in EIC (Evropske mednarodne pogodbene organizacije) ter član EDA (Evropskega združenja za rušenje) in ACRP (Evropskega združenja za popravilo, ojačitev in zaščito gradbenih objektov). Sedež združenja je v Atenah, sestavlja pa ga 15 regionalnih oddelkov, ki pokrivajo vse grške regije, in poseben oddelek gradbenih podjetij. Osnovni cilj združenja PEDMEDE je zagotoviti in spodbujati interese in blaginjo svojih članov na nacionalni in regionalni ravni. Pri tem tesno sodeluje z javnimi organi, vladnimi predstavniki in ključnimi zainteresiranimi stranmi, zastopa gradbeni sektor, oblikuje politike in pobude ter ima vodilno vlogo v socialnem dialogu. Med ključnimi storitvami, ki jih zagotavlja, je pravno svetovanje in usposabljanje ter aktivno sodelovanje pri nacionalnih in evropskih projektih, povezanih z njegovimi interesnimi področji.

Družba 3s ima sedež na Dunaju in je ena vodilnih izobraževalnih raziskovalnih organizacij v Avstriji. 3s ima izkušnje z interdisciplinarnim oblikovanjem in izvajanjem projektov na področju znanja, učenja in dela. Razvijamo metode, orodja in instrumente za predvidevanje in ocenjevanje kvalifikacij in kompetenc. Zbiramo, strukturiramo in analiziramo podatke na področju izobraževanja in usposabljanja ter smo specializirani za nacionalno in evropsko projektno delo na področju začetnega in nadaljevalnega poklicnega izobraževanja, visokošolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je neprofitna, nevladna, neodvisna poslovna organizacija, ki zastopa interese svojih članov. S skoraj 170-letno tradicijo je ena najvplivnejših poslovnih organizacij v Sloveniji. CCIS združuje 20 panožnih združenj, ki predstavljajo vse pomembne gospodarske panoge v Sloveniji, in sicer v okviru pod svojo streho. CCIS ima 13 regionalnih pisarn po vsej Sloveniji. CCIS sestavljajo panožna poslovna združenja, regionalna združenja in strokovne službe.