Σχετικά με το Έργο

Υπόβαθρο

Τα ενισχυμένα πλαστικά με ίνες (FRP) είναι προηγμένα υλικά που συνδυάζουν διάφορα μεμονωμένα υλικά όπως υαλοβάμβακα, ανθρακονήματα κ.λπ., με αποτέλεσμα να έχουν ισχυρότερες και πιο ευέλικτες ιδιότητες.

Ο Κατασκευαστικός Κλάδος είναι ο κύριος καταναλωτής των Σύνθετων Υλικών (FRPs) των οποίων η χρήση συνεχώς αυξάνεται. Τα πλεονεκτήματα των FRP έναντι των παραδοσιακών δομικών υλικών είναι το μικρότερο βάρος, η εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση, η αντοχή στη σήψη, η υψηλότερη ανθεκτικότητα, το χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωής, οι χαμηλότερες εκπομπές CO2 και η ελευθερία σχεδιασμού. Η ανάγκη να επιτευχθούν όσο το δυνατόν πιο ανθεκτικές και ελαφριές κατασκευές έχει αυξήσει τη δέσμευση στον Κατασκευαστικό Κλάδο. Λίγοι επαγγελματίες και εταιρείες φέρουν τις απαραίτητες γνώσεις για τα υλικά αυτά. Στην Ευρώπη υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών του Κατασκευαστικού Κλάδου, που να διαθέτουν την κατάλληλη γνώση γύρω από τα FRPs. Υπάρχει ανάγκη όλη η παραγωγική αλυσίδα να γνωρίζει τη χρηστικότητα και τη λειτουργικότητα των FRPs.

Στόχοι

Το έργο TAB4BUILDING στοχεύει στην ανάπτυξη μιας κοινής εκπαίδευσης και για τις δύο ομάδες-στόχους που θα τους επιτρέψει να αυξήσουν τις δεξιότητές τους αναφορικά με τη γνώση και την εφαρμογή των FRPs στον Κατασκευαστικό Κλάδο.

Αντίκτυπος

Το έργο θα συνδέσει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του Κατασκευαστικού Κλάδου. Αντί να εστιάζει μόνο στην κορυφή της κλίμακας (αρχιτέκτονες), η εκπαίδευση θα απευθύνεται επίσης στους εργάτες των κατασκευών και θα ενημερώνει τη γνώση των υλικών FRP για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Επιπλέον, θα εφαρμοστεί μια καινοτόμος μεθοδολογία που βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ των δύο ομάδων-στόχων με διαφορετικά επίπεδα γνώσης, όπου και οι δύο θα μάθουν όλα όσα είναι απαραίτητα για να κατανοήσουν τα κύρια χαρακτηριστικά των υλικών FRP και στο τέλος θα συνεργαστούν για την επίτευξη του κύριου στόχου μέσω μια μελέτη περίπτωσης. Θα αλληλεπιδράσουν και θα μπορούν να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον για να λύσουν ένα συγκεκριμένο πραγματικό πρόβλημα με βάση τη χρήση υλικών FRP στην κατασκευή.

Ομάδες-στόχοι

Ο κύριος στόχος του TAB4BUILDING είναι να αυξήσει τις ικανότητες των ομάδων-στόχων όσον αφορά τη γνώση και την εφαρμογή γύρω από τα FRPs στον Κατασκευαστικό Κλάδο και να τους μετατρέψει σε επαγγελματίες που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής.

Αποτελέσματα

Χάρτης επαγγελματικού προφίλ. Στο Intellectual Output 1 (IO1) θα γίνει συνοπτική επισκόπηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που σχετίζονται με τη χρήση του FRP. Στόχος είναι να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης (IO 2). Ο Χάρτης Επαγγελματικού προφίλ θα βοηθήσει στη βελτίωση των επαγγελματιών βοηθώντας τους ενδιαφερόμενους να εντοπίσουν τα κενά δεξιοτήτων στη χρήση σύνθετων υλικών και ιδιαίτερα των FRP. Θα εμπεριέχει συστάσεις στο πλαίσιο του EQF χρησιμοποιώντας την προσέγγιση VQTS.

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθοδολογιών σε υλικά FRP για τον κατασκευαστικό τομέα. Στο IO2 θα αναπτυχθεί εκπαίδευση με κοινά θέματα και στους δύο στόχους. Το πρόγραμμα μάθησης θα περιλαμβάνει μεθοδολογικές, παιδαγωγικές και τεχνολογικές απαιτήσεις. Θα καθοριστούν επίσης τα απαραίτητα υποστηρικτικά εργαλεία εκπαίδευσης (π.χ. εργαλείο αυτοαξιολόγησης, ασκήσεις εικονικού πεδίου κ.λπ.). Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα περιλαμβάνει περιεχόμενο για εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, δια ζώσης και διαδικτυακά. Θα προσαρμοστούν ως Εκπαιδευτικές Μονάδες και θα διαμορφωθούν σύμφωνα με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, έτσι ώστε το δια ζώσης και το διαδικτυακό περιεχόμενο να αλληλοσυμπληρώνονται και να είναι κατανοητά τόσο μεμονωμένα όσο και συνολικά.

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου. Θα περιέχει όλο το θεωρητικό υλικό και βίντεο για να αποκτήσετε πλήρη γνώση για τα υλικά FRP για τον κατασκευαστικό τομέα, σύμφωνα με την εμπειρία που έχει η AIMPLAS σε αυτό το αντικείμενο. Σε αυτήν την περίπτωση, θα υπήρχαν κοινά και συγκεκριμένα υλικά για να επικεντρωθεί η γνώση σύμφωνα με τις ικανότητες των μαθητών (και των δύο προφίλ) και να αναπτυχθεί η δομή του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Σιλεσίας.