Zapri

Rezultaty

Poniżej przedstawiamy wyniki projektu Tab4Building, przygotowane jako Outputs. 

PRODUKT 1 - MAPA PROFILU ZAWODOWEGO 
Materiały kompozytowe w ogóle, a tworzywa sztuczne wzmacniane włóknami w szczególności, zyskują coraz większe znaczenie w sektorze budowlanym. Ponieważ niektóre z ich cech charakterystycznych pomagają w zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla w budownictwie i poprawiają cykl życia budynków, tworzywa sztuczne wzmacniane włóknami (FRP) są coraz częściej stosowane. Jednocześnie ich zastosowanie jest często utrudnione przez brak wykwalifikowanej siły roboczej. Dotyczy to zarówno planowania, jak i operacyjnej części pracy. Formalne instytucje edukacyjne często nie potrafią wystarczająco szybko reagować na nowe trendy i technologie, przez co nawet wykwalifikowana siła robocza niekiedy nie wnosi niezbędnych umiejętności i kompetencji. 

Aby pomóc branży budowlanej w znalezieniu wymaganych kompetencji, potrzebny jest zwięzły przegląd wiedzy, umiejętności i kompetencji (KSC) związanych z wykorzystaniem FRP, którego obecnie brakuje. Na początku projektu dokonano krótkiego przeglądu wiedzy, umiejętności i kompetencji (KSC) związanych z wykorzystaniem FRP. Mapowanie profili zawodowych opracowanych przez partnerów projektu zapewnia taki przegląd na poziomie europejskim i krajowym. Zostało ono wykonane na podstawie wywiadów z ekspertami zawodowymi i interesariuszami, które zostały przeprowadzone w Grecji Hiszpanii, Słowenii i Polsce.  Dokument jest w języku angielskim. 

Kliknij na obrazek, aby przejść do mapy profili zawodowych. 

PRODUKT 2 I PRODUKT 3 - METODOLOGIA I NARZĘDZIA SZKOLENIOWE ORAZ TREŚCI SZKOLENIOWE / MOODLE 

Aby promować wprowadzenie materiałów FRP do budownictwa, partnerzy projektu zidentyfikowali potrzebę skupienia się na dwóch różnych grupach docelowych, które są w centrum łańcucha wartości przemysłu budowlanego: architekci - inżynierowie budownictwa i pracownicy budowlani. Architekci - inżynierowie budownictwa projektują prace budowlane, podczas gdy pracownicy budowlani są odpowiedzialni za realizację prac budowlanych. Oba cele są kluczowe dla wprowadzenia FRP.  Opracowano metodologię, która pozwala działać w całym łańcuchu wartości przemysłu i na obu celach zidentyfikowanych poprzez metodologię Project Based Learning (PBL), w której każdy student ma swoją własną ścieżkę uczenia się zgodnie z kompetencjami wymaganymi dla jego profilu, ale z możliwością interakcji i rozwiązania wspólnego projektu z innymi studentami i między obiema zaangażowanymi profesjami. 

Rezultatem było osiągnięcie prawdziwej współpracy pomiędzy obydwoma profilami i ustanowienie prawdziwej komunikacji, która pozwoliła zrozumieć się nawzajem i pomogła poprawić język szkolenia i komunikacji z obydwoma przedstawicielami. 

W ramach projektu TAB4Building, opracowaliśmy treść i narzędzie internetowe Moodle, gdzie można uzyskać dostęp do treści informacyjnych na temat produkcji i wykorzystania materiałów FRP w sektorze budowlanym poprzez 4 rozdziały treści (Moduły). Kurs został przygotowany na dwóch poziomach: Poziom 1 przeznaczony dla pracowników budowlanych, natomiast oba poziomy dla architektów i inżynierów budownictwa.  Dostęp do narzędzia Moodle można uzyskać po wypełnieniu formularza na stronie. Prześlemy Państwu nazwę użytkownika i hasło, za pomocą których będą Państwo mogli uzyskać dostęp do treści. Z niecierpliwością czekamy na wiadomość od Państwa! Wszelkie pytania i uwagi można przesyłać na nasz e-mail zgigm@gzs.si .

DOSTĘP DO TAB4Building MOODLE 
Logowanie do platformy TAB4BUILDING Moodle odbywa się w bardzo prosty sposób. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu zalogowania się do Moodle, po czym otrzymają Państwo nazwę użytkownika i hasło. Link: https://tab4building.gzs.si/Obrazec/Prijava-v-moodle 

KURS DLA PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH (TYLKO POZIOM 1)  
PL lev1: https://platforma.polsl.pl/rb/course/view.php?id=965

DOSTĘP DO KURSU MOODLE TAB4Building DLA ARCHITEKTÓW I INŻYNIERÓW CYWILNYCH (POZIOM 1 I 2) 
PL pełny:  https://platforma.polsl.pl/rb/course/view.php?id=962

TAB4BUILDING MOODLE INSTRUKCJE DLA SZKOLENIOWCÓW (w języku angielskim) 
TAB4BUILDING MOODLE INSTRUCTOR GUIDELINES (w języku angielskim)

Zapraszamy do korzystania z materiałów Tab4Building Moodle!