Zapri

Εταίροι

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Σιλεσίας. Είναι το παλαιότερο τεχνικό πανεπιστήμιο στην περιοχή και ένα από τα πιο γνωστά στην Πολωνία. Ως διάσημο ευρωπαϊκό τεχνικό πανεπιστήμιο, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Σιλεσίας φιλοξενεί καινοτόμες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και εκπαιδεύει υψηλά επαγγελματικό προσωπικό. Το εργαστήριο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του SUT είναι το μεγαλύτερο εργαστήριο κατασκευών στην Πολωνία. Διαθέτει ένα μοναδικό, ισχυρό δάπεδο από πλάκα που επιτρέπει οποιαδήποτε πιθανή διάταξη των κερκίδων δοκιμών επιτρέποντας δοκιμές των δειγμάτων σε φυσική κλίμακα (στοιχεία πραγματικού μεγέθους).

Η AIMPLAS (www.aimplas.net) Plastic Technology Center βρίσκεται στη Βαλένθια, και είναι ένας ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός Σύλλογος με περισσότερες από 600 συνδεδεμένες εταιρείες που δημιουργήθηκε το 1990. Η AIMPLAS σχηματίζεται από +170 επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης, με πάνω από το 74% να είναι μεταπτυχιακοί Μηχανικοί ή να κατέχουν ισοδύναμο πτυχίο Χημείας, μηχανικής πολυμερών, μηχανικής υλικών ή ισοδύναμο, συμπεριλαμβανομένων 30 Ph.D. Τα πεδία εργασίας της AIMPLAS σχετίζονται με την τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη για θερμοπλαστικά και θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά υλικά και προϊόντα, τις διαδικασίες μετασχηματισμού και την ανακυκλωσιμότητα και βιωσιμότητα τους. Η AIMPLAS παράγει νέες γνώσεις και τεχνολογίες που μπορούν να μεταφερθούν στις εταιρείες προκειμένου να τις βοηθήσει να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Η FEVEC (www.construccion2030.es) είναι ένας οργανισμόε που εκπροσωπεί και υπερασπίζεται τα συμφέροντα των κατασκευαστικών εταιρειών της Βαλένθια, επομένως η ομάδα-στόχος τους σχετίζεται με τον κατασκευαστικό τομέα όπως: εταιρείες, ενώσεις, εργοδότες, εργαζόμενοι, ιδρύματα κ.λπ. Από το 1986, η FEVEC έχει σχεδιάσει συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις στον τομέα των κατασκευών οι οποίες έχουν αναβαθμίσει τις νέες τάσεις της αγοράς.

Η FEVEC κατέχει μακρά καριέρα σε:

  • Επαγγελματική Κατάρτιση
  • Επιμορφωτικά εργαστήρια και εργασιακή ένταξη
  • Εκπαίδευση εργαζομένων

Η FEVEC έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 5.000 μαθητές σε έως και 30 διαφορετικούς τομείς γνώσης που σχετίζονται με τις κατασκευές. Η FEVEC διαθέτει σχετικές εμπειρίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο προηγούμενων Ευρωπαίων με στόχο την ΕΕΚ και τη βελτίωση της κινητικότητας των εκπαιδευτών και των φοιτητών ΕΕΚ. Η FEVEC έχει προωθήσει διάφορες πρωτοβουλίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα, την ανάπτυξη συνεργασιών και τη διεθνοποίηση.

ΠΕΔΜΕΔΕ, Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Η ΠΕΔΜΕΔΕ ιδρύθηκε το 1935, και αντιπροσωπεύει τον Κατασκευαστικό Κλάδο στην Ελλάδα, καλύπτοντας όλο το φάσμα των εταιρειών που ασχολούνται με την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
Η ΠΕΔΜΕΔΕ είναι η μοναδική Ελληνική Κατασκευαστική Ένωση που εκπροσωπεί τη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι καταστατικό μέλος των FIEC (European Construction Industry Federation) και EIC (European International Contractors), καθώς και μέλος των EDA (European Demolition Association) & ACRP (European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection).
Το κεντρικό της γραφείο βρίσκεται στην Αθήνα και αποτελείται από 15 περιφερειακά τμήματα που καλύπτουν όλες τις ελληνικές περιφέρειες, ενώ διαθέτει και ξεχωριστό τμήμα Κατασκευαστικών Εταιρειών.
Στον πυρήνα του αντικειμένου της, η ΠΕΔΜΕΔΕ στοχεύει στη διασφάλιση και προώθηση των συμφερόντων και της ευημερίας των μελών της σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Υπό αυτό το πρίσμα, βρίσκεται σε στενή συνεργασία με δημόσιες αρχές, κυβερνητικούς εκπροσώπους και βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, εκπροσωπώντας τον κατασκευαστικό τομέα, διαμορφώνοντας πολιτικές και πρωτοβουλίες και πρωταγωνιστώντας στον κοινωνικό διάλογο. Μεταξύ των βασικών υπηρεσιών που παρέχει είναι η παροχή νομικών συμβουλών και κατάρτισης, καθώς και η διασφάλιση ενεργού συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα που σχετίζονται με τους τομείς ενδιαφέροντός της.

Η 3s εδρεύει στη Βιέννη και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς εκπαιδευτικής έρευνας στην Αυστρία. Η 3s έχει εμπειρία στον διεπιστημονικό σχεδιασμό και υλοποίηση έργων στον τομέα της γνώσης, της μάθησης και της εργασίας. Αναπτύσσει μεθόδους και εργαλεία για την αξιολόγηση των προσόντων και των ικανοτήτων. Συλλέγει, δομεί και αναλύει δεδομένα στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και ειδικεύεται σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα στον τομέα της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας (CCIS) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός, ανεξάρτητος επιχειρηματικός οργανισμός που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών του. Με σχεδόν
170 χρόνια παράδοσης, αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς επιχειρηματικούς οργανισμούς στη Σλοβενία. Το CCIS ενώνει 20 κλαδικές ενώσεις, που εκπροσωπούν όλους τους σημαντικούς βιομηχανικούς τομείς της Σλοβενίας. Το CCIS διαθέτει 13 περιφερειακά γραφεία σε όλη τη Σλοβενία. Το CCIS αποτελείται από κλαδικές επιχειρηματικές ενώσεις, περιφερειακές ενώσεις και επαγγελματικά τμήματα.